Print Friendly, PDF & Email

Få overblik over din skat

På Skattesatser.dk er det nemt og hurtigt at få fat i de relevante informationer, der gør det lettere for privatpersoner at få overblik over skatten.

Skattekalenderen 2022

Skattekalenderen giver overblik over, hvornår du skal indsende selvangivelse og betale restskat for at undgå tillæg.

Grænser og satser

Her kan du se de aktuelle satser og beløbsgrænser til brug for selvangivelsen og skatteberegningen.

De mest populære søgninger

Topskattegrænsen pr. 2022 er kr. 552.500 efter AM-bidrag, og topskattesatsen er på 15%.

Et personfradrag er et skattefradrag som alle danske statsborgere har mulighed for at trække fra deres SKAT. Du kan derved spare en del penge hvert år. 

Dit fradrag er forskelligt alt efter om du er under eller over 18 år, gift eller kun delvist bosat i Danmark.

Pr. 2021 er personfradraget for alle danske statsborgere over 18 år kr. 46.700.
Er du derimod under 18 år vil dit personfradrag være kr. 36.900.

Om du er berettiget til befordringsfradrag afhænger af distancen mellem din private adresse og arbejdsplads.

Pr. 2021 gælder følgende satser:
0 – 24 km pr. dag: intet fradrag
25 – 120 km pr. dag: 1,9
Over 120 km pr. dag: 0,95

Der kan dog være yderligere fradrag bl.a. ved udkantskommuner og passage over diverse broer. 
Læs mere her

Årsopgørelsen for det foregående år er klar i din skattemappe på skat.dk omkring medio marts.

Fra denne dag kan du se årsopgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

Frist for ændring af din årsopgørelse:
For almindelige lønmodtagere vil sidste dag for indberettelse være 1. maj.
Selvstændige erhvervsdrivende og personer med udenlandsk indkomst kan derimod taste og godkende frem til 1. juli. 

Læs mere her.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig, uanset betegnelse eller udbetalingsform.
Dog er der mulighed for ved særlige lejligheder at forære medarbejderne skattefri gaver.*

Gaver i forbindelse med jul og nytår, fødselsdage, m.v. beskattes ikke, såfremt værdien ikke overstiger kr. 1200,- pr. år.
Overstiger gavens værdi 1200kr. vil medarbejderen skulle beskattes af hele gavens værdi.

Beløbsgrænsen for julegaver er dog maks. 900 kr.

Det bemærkes i øvrigt, at det er et krav, at gaven er en tingsgave, dvs. ikke kontanter eller gavekort.

*Skattefrit bundfradrag ved særlige lejligheder: Skattefrit bundfradrag fra arbejdsgiver til medarbejder i forbindelse med fratrædelse af sin stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum (25 års jubilæum) medregnes til den skattepligtige indkomst med fradrag af kr 8.000.

Få professionel skatterådgivning og assistance

Skattesatser.dk er tilknyttet SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et skatterådgivningsfirma med mere end 20 års erfaring indenfor skatteret og retspraksis.

Inge Nilsson statsautoriseret revisor
Inge Nilsson - Statsautoriseret revisor og indehaver af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

SkatteGuide.dk kan du vælge lige den ydelse, der passer til din specifikke situation. 

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står SkatteInforms konsulenter og revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning og vejledning. 

Med vores kompetencer er du sikret, at der bliver taget højde for de juridiske og økonomiske aspekter, og vores skatteeksperter kan desuden føre sager til og med Skatteankestyrelsen.

Se mere på SkatteInform.dk

En del af flere...

I 20 år har vi optimeret skatten for virksomheder og private. Vores erfaring og indgående kendskab til skattelovgivningen skaber tryghed for vores kunder.
Inge Nilsson statsautoriseret revisor
Inge Nilsson
Indehaver